top of page
Veru-o-mne_04_edited_edited.jpg
Untitled_Artwork 27_edited.png

Mgr. Veronika Macová

seniorní psycholožka, seniorní psychoterapeutka, mentorka

Aktuálně se věnuji především individuální psychoterapeutické práci s klienty ve Willow Therapy a vedení skupinových terapií v rámci projektu Skupiny Praha.

Jsem nejen zakladatelkou a ředitelkou jmenovaných projektů, ale také součastí jejich týmu psychoterapeutů a psychologů, kteří se nacházejí v různé fázi svého odborného vzdělávání. Práce v týmu mě skutečně naplňuje.  Proto kromě psychoterapie nabízím i mentoring, intervize a metodickou podporu svým kolegům a prostor pro praxi frekventantům daseinsanalytických výcviků.

Příležitostně připravuji semináře o práci se skupinami pro terapeuty, přednášky z  oblasti právního minima pro pomáhající pracovníky a workshopy na téma péče o duševní zdraví pro širokou veřejnost.

Baví mě se podílet na detabuizaci a destigmatizaci duševní hygieny v  individuální i skupinové formě. Jednoduše to znamená, že se snažím, aby se svět dozvěděl, že psychologové, psychoterapeuté a další pomáhající pracovníci z oblasti péče o duševní zdraví jsou také jen lidé, kterých se není třeba bát. Nemají rentgenové vidění do lidských myšlenek, ani žádnou jinou nadpřirozenou moc. Jen se starají  o duševní část lidského zdraví, která není o nic míň důležitá, než ta fyzická. Pečují o duši trochu jako lékaři o tělo. Akorát mají k dispozici jiné nástroje. Tím  nejpřirozenějším z nich je rozhovor.

Já sama pracuji se svými klienty především skrze rozhovor. Někdy naše sezení obohatíme i o práci s kartami emocí,

s aktivní imaginací, nebo se sny. Vždy v duchu daseinsanalytické metody. V běžné řeči to znamená, že jdu tím směrem

a tempem, kudy jdou moji klienti. Neřídím, nepředbíhám, neúkoluji, pouze je doprovázím. To, co považuji

v terapeutickém procesu za léčivé, je vztah. Stejně jako umí člověka změnit nezdravý a nesvobodný vztah s partnerem či partou kamarádů, umí jej změnit na opačnou stranu i otevřený a zdravě vybudovaný vztah s terapeutem.

Ctím a dodržuji zásady Etického kodexu České asociace pro psychoterapii a Etického kodexu psychologické profese. Pro zajištění patřičné kvality mé práce skládám v rámci své profese závazek k celoživotnímu vzdělávání (tj. minimálně 50 hodin odborného vzdělávání ročně) a k pravidelnému docházení na supervizi své práce. Vlastní terapeutickou odbornost superviduji individuálně u PhDr. Daniely Wurstové a skupinově u Mgr. Jana Jakuba Zlámaného, Ph.D. Moji supervizoři jsou uvedeni na oficiálním seznamu DA supervizorů. Týmově využívám supervize skupinové formy terapie u Mgr. Jany Štindlové. Na manažerských kompetencích pracuji se svými kolegy pod mentoringem Mgr. Gabriely Špačkové, vedoucí Centra Gaudia.

Jsem řádnou členkou České asociace pro psychoterapii, Českomoravské psychologické společnosti a České daseinsanalytické společnosti.

4 000+

hodin

psychoterapeutické práce s klienty

2 000+

hodin

teorie

v psychoterapii

750+

hodin

sebezkušenosti

v psychoterapii

250+

hodin

supervize psychoterapie

14+

let

v pomáhajících profesích

Untitled_Artwork-6.png
Untitled_Artwork-5.png
Untitled_Artwork 23_edited.jpg

Kvalifikace

O-mne_Ilustr_Willow-web_800px.png

2023 

od 

2022 

od 

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Výcvik v aktivní imaginaci 

Rozhovor v psychoterapii 

Výklad snů daseinsanalytickou metodou

Úplné psychoterapeutické vzdělání 

Daseinsanalytická individuální výcviková zkušenost 

Základy mediace 

Daseinsanalytická výcviková supervize

 

Psychiatrické minimum - duševní nemoci a možnosti léčby včetně farmakoterapie

Výcvik řešení konfliktů 

Využití základních prvků krizové intervence v sociálních službách 
 

Profesní kvalifikace na specialistu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců

Daseinsanalytický sebezkušenostní výcvik v komunitně-skupinové psychoterapii akreditovaný pro zdravotnictví ČLS JEP

Práce se stresem 

Relaxační techniky 

Interkulturní komunikace a multikulturní výchova 

O-mne_Ilustr_Willow-web_800px_02.png
Untitled_Artwork 23_edited.jpg

Vzdělání

2018 

2013

2012

2010

2008

Mgr. v pětileté jednooborové psychologii na PVŠPS

Bc. v oboru zdravotně sociální pracovník na PVŠPS

 

Bc. v oboru sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii na PVŠPS

DiS. v oboru prevence kriminality na TRIVISu

Maturita v oboru veřejnoprávní ochrana na TRIVISu

Untitled_Artwork 27_edited.png

Pracovní zkušenosti

O-mne_Ilustr_Willow-web_800px_03.png

Psychologické poradenství, psychoterapie a metodika psychoterapeutické péče o zdraví ve Willow Therapy 

Psychologické poradenství, psychoterapie a metodika psychoterapeutické péče o zdraví na Skupinách Praha 

Psychoterapeutické poradenství a metodika psychoterapeutických služeb na Meetině 

Metodika personálního rozvoje a práce s lidskými zdroji
v Národní knihovně ČR 
 

Psychoterapeutické poradenství v centru Dikobrazz
 

Psycho-sociální a zdravotně-sociální práce se seniory

a osobami trpícími demencí v Senior rezidenci Klamovka

Praxe při studiu psychologie na Generálním ředitelství Vězeňské služby České republiky 

Metodika služeb sociální péče, prevence a poradenství na Krajském úřadě SK 
 

Sociální práce s obětmi obchodu s lidmi a pracovního vykořisťování v Diakonii ČCE 

Praxe při studiu prevence kriminality u Policie České republiky 

2019

 - dosud

2019

 - dosud

2018

 - 2019

2017 

 - 2019

2016 

 - 2018

2016

2016

2014

 - 2015

2009

 - 2014

2009

Untitled_Artwork-6.png
Untitled_Artwork 23_edited.jpg

ČTVRTEK

-

PONDĚLÍ

​ÚTERÝ

18:00 - 20:00

STŘEDA

PÁ / SO

-

NEDĚLE

-

-

13:00 - 17:00

18:00 - 20:00

10:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Konzultace

o skupinách

-

-

13:00 - 17:00

18:00 - 20:00

10:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Konzultace

o skupinách

Psychoterapeutická

skupina IV

10:00 - 12:00

13:00 - 15:00

Psychoterapeutická

skupina I

online VSTUPNÍ skupina

Uvedený rozvrh psychoterapie je platný mimo státní svátky a předem definované či individuálně sjednané výjimky.

Terapeutický rozvrh

bottom of page