top of page
Svatava_Retus_sm.jpg

Mgr. Svatava Krejčová

Podtrzitko_Willow__0001_Vrstva-3.png

Má aktuální pracovní činnost je prakticky rozpůlena mezi klinickou praxi

a poradenskou práci ve Willow Therapy.

Poradensko-terapeuticky pracuji nejčastěji s dospěláky a mladými klienty

od 15 let. Mám zkušenosti s problematikou obezity, doprovázením

při náročných somatických potížích a s chronickou bolestí.

Klinicko-psychologicky pracuji s dospělými pacienty hospitalizovanými nebo ambulantně léčenými ve Fakultní nemocnici v Motole, kde působím na Interní klinice, 3. Chirurgické klinice, v Centru léčby bolestivých stavů a Obezitologii. Provádím jak vyšetření před většími operacemi, tak i intervence u lůžka a krátkodobé terapie.

Mimo to se věnuji neuropsychologickým vyšetřením v roli doktoranda a klinického psychologa v předatestační přípravě (psycholog ve zdravotnictví). V doktorandské práci se zabývám časnou diagnostikou Alzheimerovy choroby a hledáním senzitivních skórů s prediktivní validitou v “challenging” testech paměti.

Aktuálně jsem také frekventantkou daseinsanalytického výcviku. Psychoterapie mi byla blízká již při studiu psychologie, kdy jsem ve spolupráci s neziskovou organizací založila a organizovala projekt Terapeutické ochutnávky. Ten představoval skrze hosty - zkušené terapeuty - jednotlivé terapeutické školy a směry.

Při studiu jsem absolvovala krátký kurz Systemiky (pod vedením Lenky Tichotové a Petra Šobry) a následně sebezkušenostní růstovou gestalt skupinu (pod vedením Terezy Kalašové a Martina Fontána).

Ctím a dodržuji zásady Etického kodexu psychologické profeseEtického kodexu České asociace pro psychoterapii. Pro zajištění patřičné kvality mé práce skládám v rámci své profese závazek k celoživotnímu vzdělávání (tj. minimálně 50 hodin odborného vzdělávání ročně) a k pravidelnému docházení na supervizi své práce. Vlastní odbornost superviduji u PhDr. Daniely Wurstové, která je uvedena na oficiálním seznamu DA supervizorů. Týmově využívám supervize skupinové formy terapie u Mgr. Jany Štindlové.

psycholožka, juniorní psychoterapeutka ve výcviku

1 000+

hodin

psychologické práce s klienty

750+

hodin

teorie

v psychoterapii

250+

hodin

sebezkušenosti

v psychoterapii

100+

hodin

psychologické intervize

5+

let

v psychologicko klinické praxi

Untitled_Artwork-5.png
Untitled_Artwork-6.png
Untitled_Artwork 23_edited.jpg

Kvalifikace

O-mne_Ilustr_Willow-web_800px.png

od 

2023 

od 

2023

od 

2023

2022

2022

2020

Daseinsanalytická výcviková supervize

Výcviková praxe na daseinsanalytickém pracovišti, kde se provádí psychoterapie

Výklad snů daseinsanalytickou metodou u doc. Růžičky

Teoretická část speciální psychoterapie daseinsanalytického výcviku

Daseinsanalytická individuální výcviková zkušenost 

Komunitně-skupinová sebezkušenostní část daseinsanalytického výcviku akreditovaného Českou asociací pro psychoterapii 

Sebezkušenostní a růstová gestalt skupina

od 

od 

2021

od 

O-mne_Ilustr_Willow-web_800px_02.png
Untitled_Artwork 23_edited.jpg

Vzdělání

2021

2021

PhD. v oboru Lékařská psychologie a psychopatologie na 1. LF UK

Mgr. v pětileté jednooborové psychologii na FF UK

od 

Untitled_Artwork 27_edited.png

Pracovní zkušenosti

O-mne_Ilustr_Willow-web_800px_03.png

Psychologické poradenství a psychoterapeutická praxe ve Willow Therapy

Klinicko-psychologická praxe ve FN Motol na Interní klinice

v Centru léčby bolestivých stavů a na Obezitologii 

Klinicko-psychologická praxe v Kognitivním centru při Neurologické klinice 2. LF a FN Motol 

Metodika a organizace vzdělávacích programů terapeutických směrů ve vzdělávacím centru Paluba

Bloková stáž multidisciplinární terapeutické práce v nestátním zdravotnickém zařízení Psychosomatická klinika
 

Psychoterapeutická odborná stáž v Denním sanatoriu Horní Palata

Metodika, organizace a řízení projektu Terapeutické ochutnávky zaměřeného na terapeutické směry na Meetině

2023

 - dosud

2018

 - dosud

2018

 - dosud

2019

 - 2020

2020

2020

2021

Untitled_Artwork-6.png
Untitled_Artwork 23_edited.jpg

Terapeutický rozvrh

PONDĚLÍ

-

-

ÚTERÝ

-

Psychoterapeutická skupina II

-

-

STŘEDA

-

-

ČTVRTEK

-

10:00 - 12:00

13:00 - 17:00

18:00 - 20:00

PÁTEK

-

09:00 - 12:00

13:00 - 17:00

-

SO / NE

-

-

Uvedený rozvrh poradenství je platný mimo státní svátky a předem definované či individuálně sjednané výjimky.

bottom of page